Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Lighting - Φωτάκια

Αρνείται η φύση να πιστέψει πως τελείωσαν οι εορτές των Χριστουγέννων. Δεν σβήνει τα δικά της μικρά φώτα που την στόλιζαν τόσο ωραία με τα πρώτα χιόνια. -
Denies the nature it believes that finished the feasts of Christmas. It does not extinguish hers lighting that him embellished so much beautifully with first snowball.