Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2008

First fotograph of bee in flower in 2008 - Πρώτη φωτογραφία μέλισσας σε λουλούδι για το 2008

The first photograph of bee in flower in 2008 is the one that is seen in post. The bee visits blossoms the plant "Senecio vulgaris", that this season blooms in my region. Collects pollen and nectar. Very well for this difficult time period of winter. -
Η πρώτη φωτογραφία μέλισσας σε λουλούδι το 2008 είναι αυτή που βλέπεται στο post. Η μέλισσα επισκέπτεται τα άνθη του φυτού "Senecio vulgaris", που αυτήν την εποχή ανθίζει στην περιοχή μου. Συλλέγει γύρη και νέκταρ. Πολύ καλά γι αυτήν την δύσκολη χρονική περίοδο του χειμώνα.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

Work in beehive - Εργασία στην κυψέλη

The without discriminations work is the virtue that fills the each beehive. The profit? Always sweet as... honey. Here, the bees change the nectar in honey, removing his humidity.-
Η χωρίς διακρίσεις εργασία είναι η αρετή που γεμίζει την κάθε κυψέλη. Το κέρδος; Πάντα γλυκό σαν …μέλι. Εδώ, οι μέλισσες μετατρέπουν το νέκταρ σε μέλι, αφαιρώντας την υγρασία του.

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

Nectar and pollen - Nέκταρ και γύρη

Today went up the temperature in the 16 Celcius, and the bees came out from their beehives and began their work. Collection of food, nectar and pollen. Thus it begins to increase the population of beehive. Enter fresh pollen and nectar in the beehive, this like a lot in the Queen and give birth more eggs. -
Σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου, και οι μέλισσες βγήκαν από τις κυψέλες τους και άρχισαν την εργασία τους. Συλλογή τροφής, νέκταρ και γύρη. Έτσι αρχίζει να αυξάνει ο πληθυσμός της κυψέλης. Μπαίνει φρέσκια γύρη και νέκταρ στην κυψέλη,αυτό αρέσει πολύ στην βασίλισσα και γεννά περισσότερα αυγά.

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Prayer - Προσευχή

A corner from my house, belongs in the prayer! The three pictures of Virgin Mary, are gifts, The one that is found in the left winger part of photograph, to me him gave my grand mother (the mother of my father), the one that is in the right part to me him gave my mother, and the one that is in the tallest point is gift from my colleagues. -
Μια γωνιά από το σπίτι μου, ανήκει στην προσευχή!
Οι τρεις εικόνες της Παναγίας, είναι δώρα, Αυτή που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, μου την χάρισε η γιαγιά μου (η μητέρα του πατέρα μου), αυτήν που είναι στο δεξιό μέρος μου την χάρισε η μητέρα μου, και αυτήν που είναι στο πιο ψηλό σημείο είναι δώρο από τους συναδέλφους μου.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Newborn - Νεογέννητο

Before certain was thinly given birth near in my apiary, this small lamb. The mother near him licked all the hour. Approached slowly and removed certain photographs, one from them is seen in post. -
Πριν μερικά λεπτά γεννήθηκε κοντά στο μελισσοκομείο μου, αυτό το μικρό αρνί. Η μητέρα κοντά το έγλειφε όλη την ώρα. Πλησίασα σιγά και έβγαλα μερικές φωτογραφίες, μία απο αυτές βλέπεται στο post.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Promise of return - Υπόσχεση επιστροφής

In reception the hotel where we resided, leaving they gave away in my companion, this beautiful rosebud. To them we promised that them we would again visit in certain weeks. -
Στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διαμέναμε, φεύγοντας δώρισαν στην σύντροφό μου, αυτό το όμορφο μπουμπούκι απο τριαντάφυλλο. Τους υποσχεθήκαμε πως θα τους επισκεπτόμασταν ξανά σε ένα μερίκές εβδομάδες.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Whiten the moon - Χλώμιασε το φεγγάρι

Sunday afternoon and the moon us looked at when we turned in the city. Whiten? For this whiten the moon? That I would return it should to him I say. I found the solution, him I will visit in my dream! -
Κυριακή απόγευμα και το φεγγάρι μας κοιτούσε όταν γυρίζαμε στην πόλη.
Χλώμιασε; Γιαυτό χλώμιασε το φεγγάρι ; Πως θα επέστρεφα έπρεπε να του πω. Βρήκα την λύση, θα το επισκεφτώ στο όνειρό μου!

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Sunset on Pagasitikos gulf - Δύση στον Παγασητικό κόλπο

Το απόγευμα του Σαββάτου, με την δύση του ήλιου, επιστρέψαμε στην βάση μας. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο με την φωτογραφική μου μηχανή. Πιστεύω να τα κατάφερα !Περιμένω τα δικά σας σχόλια. -
The afternoon of Saturday, with the west sun, we returned in our base. I tried to make best with my photographic machine. I believe him to accomplish! I wait for your own comments.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Mandarin - Μανταρίνι

Περάσαμε καταπληκτικά και αυτό το Σαββατοκύριακο, που μετά το γεύμα της Κυριακής, μας προσφέρανε και φρουτο σαλάτα, με ολόκληρα φρούτα εποχής. Το πιο γλυκό μανταρίνι που έφαγα απ' ότι θυμάμαι, είναι αυτό στην φωτογραφία. Αν αμφιβάλει κανείς , μπορεί να ... δοκιμάσει!!! -
We passed amazingly also this Weekend, that afterwards the dinner of Sunday, to us offered also fruit salad, with entire fruits of season. The sweetest mandarine that I ate from that I remember, is this in the photograph. If doubts no one, it can... try!!!

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Earthen containers - Πήλινα δοχεία

In each corner, and courtyard space, in the Greek coastal small villages, you find earthen containers, many types and forms. The photograph is from tavern in the mountain Pilion, near in the village Milies. -
Σε κάθε γωνιά, και προαύλιο χώρο, στα Ελληνικά παραλιακά μικρά χωριά, βρίσκεις πήλινα δοχεία, πολλών ειδών και σχημάτων. Η φωτογραφία είναι από ταβέρνα στο βουνό Πήλιο, κοντά στο χωριό Μηλιές

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Πηνειός ποταμός - Pinaeus river

Απόγευμα και οι ακτίνες του ήλιου δημιουργούν μια ζεστή εικόνα, στον Πηνειό που κυλάει αργά μέσα στον Θεσσαλικό κάμπο. -
Afternoon and the beams sun they create a heat picture, in Penaeus that rolls slow means in the Thessalian plain.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Η σκάλα - The scale

Θέα στον Παγασητικό κόλπο - View in the Pagasitikos gulf

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Saint Trinity - Αγία Τριάδα

Το πρωί της Κυριακής, πήγαμε στην λειτουργία του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας στο μικρό χωριό Καλά Νερά του Βόλου. Ευρίσκεται πάνω σε λόφο, και από εκεί βλέπεις όλη την ομορφιά του Παγασητικού κόλπου. -
In the weekend, morning of Sunday, we went to the operation of Monastery of Saint Trinity to the small village Kala Nera of Volos. It is found on hill, as it is appeared in the photograph, and from there you see all the beauty of Pagasitikos gulf.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Pagasitikos gulf - Παγασητικό κόλποs

Afterwards the fishing and the food, a walk in the beach in order to we see courtyards, home, graphic streets, and I take certain beautiful photographs. -
Μετά το ψάρεμα και το φαγητό, μια βόλτα στην παραλία για να δούμε αυλές, σπίτια, γραφικούς δρόμους, και να πάρω κάποιες όμορφες φωτογραφίες.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Relaxation - Χαλάρωση

Αγαπημένες στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας, αυτοσυγκέντρωσης και αυτοκριτικής , μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λιγότερο το ψάρεμα περισσότερο η διασκέδαση. Αποτέλεσμα, φαγητό-ψάρι φρέσκο σε διπλανή ταβέρνα, όχι όμως πιασμένο από εμάς. -
Beloved moments of relaxation, calm, concentrate and self-criticism, in the Weekend. Least the fishing more the enjoyment. Result, fresh food-fish in next tavern, no however touched from us.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

Guest - Eπισκέπτης

Μου συνέβη και αυτό. Πηγαίνοντας στο μελισσοκομείο μου, άφησα το αμάξι μου στην άκρη του δρόμου και με την φωτογραφική μου μηχανή πήγα σε διπλανό ποτάμι να πάρω κάποιες φωτογραφίες. Στην επιστροφή και φτάνοντας στο αμάξι μου, βρήκα αυτό το χαριτωμένο σκύλο να με κοιτά και να παίζει γύρω μου. Δεν άντεξα να τον διώξω και με ακολούθησε μέχρι το μελισσοκομείο μου. Από τότε τον έχω παρέα και είμαστε φίλοι, τον ονόμασα…κηφήνα. -
To me happened also this. Going to my apiary, I left my car in the end of street and with my photographic machine I went in next river to take certain photographs. In the return and reaching in my car, I found this cute dog me to look at and to play around me. I did not bear him to turn and me it followed up to my apiary. From then him I have to company and am friends, him I named... drone.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Lighting - Φωτάκια

Αρνείται η φύση να πιστέψει πως τελείωσαν οι εορτές των Χριστουγέννων. Δεν σβήνει τα δικά της μικρά φώτα που την στόλιζαν τόσο ωραία με τα πρώτα χιόνια. -
Denies the nature it believes that finished the feasts of Christmas. It does not extinguish hers lighting that him embellished so much beautifully with first snowball.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Mountain range of Pindos. - Οροσειρά της Πίνδου

Αυτή είναι μια άποψη της οροσειράς της Ανατολικής Κεντρικής Πίνδου, όπως φαίνεται από το παράθυρο και το μπαλκόνι του εξοχικού μας σπιτιού στο βουνό. Χρειαζόμαστε το χιόνι για να έχουμε νερό το καλοκαίρι. -
This is a opinion of mountain range of Eastern Central Pindos, as it appears from the window and the balcony of our rural house in the mountain. We need the snow in order to we have water the summertime.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

2008 wishes for New Year - 2008 ευχές για το Νεο Έτος

I wish in all the visitors blog, from depths of my heart, the 365 days of New Year 2008, they are sweet, as the 365 stalactites of honey, the photograph. -
Εύχομαι σε όλους τους επισκέπτες του blog, από τα βάθη της καρδιάς μου, Οι 365 ημέρες του Νέου Έτους 2008, να είναι γλυκές, σαν τους 365 σταλακτίτες μελιού, της φωτογραφίας.